Bærekraftig livsstil

Det er flere år siden vi bestemte oss for å endre livstilen i mer miljøvennlig retning, men det har vist seg å være til tider både komplisert og vanskelig. For det første var det i starten vanskelig å finne informasjon, noe som har blitt mye bedre, og for det andre er det ikke alltid like lett å gjennomføre de miljøvennlige valgene av en haug med grunner. Poenget er jo at disse grunnene ikke er gode nok. For å sitere en person som jeg håper våre to døtre etterhvert vil se opp til:

Our house is on fire. I am here to say, our house is on fire. […] I want you to act as you would in a crisis. I want you to act as if our house is on fire. Because it is.

Greta Thunberg 16 år

Vi har prøvd mange forskjellige ting og ønsker her å dele de tingene som gir mest effekt og som er mulig å gjennomføre. Tiden for å snakke om dette er over, tiden er her for å gjøre noe.

Continue reading…

Montering av massivtre

Vi får massivtre levert av woodcon, men selve monteringen gjøres av Hakadal Bygg med veiledning av en monteringsansvarlig fra Woodcon. Monteringen skal ta tre dager, noe som er helt sinnsykt kjapt! Timelapseopptak er selvfølgelig på plass 🙂

Planlegging av elektro, sensorer, lys, brann og nettverk

Det å planlegge hvor alt skal være har vist seg å være rimelig vanskelig. Spesielt når man tar i betraktning at mange av kravene som jeg har er litt utenfor den vanlige byggherres krav. Jeg har derfor laget tegninger basert på 2D-tegningene av huset for første- og andreetasje som tar for seg følgende områder:

  • Elektroplan (stikkontakter)
  • Lysplan (hvor skal det være mulig å koble lyspunkter på)
  • Sensorplan (her trekker jeg PoE nettverkskabler med strøm til faste sensorpunkter rundt om i huset)
  • Brannplan (hvor skal det være brannvarslere som trenger fast tilkoblet strøm)
  • Nettverksplan (hvor skal jeg ha nettverkspunkter som skal være koblet i stjerne til teknisk rom)

Continue reading…

Isolasjon og rydding på tomta

Nå er snart isolasjon på plass for grunnarbeidet og vi har vært på tomta for å rydde. Dette er en av mange ting vi gjør for å redusere kostnadene med huset. Dette betyr en del turer på tomta for å fjerne avfall, men samtidig er det også fint å ha noe å gjøre på tomta. Det fører til at vi diskuterer løsninger og problemer, men det er alltid lettere å gjøre det når du ser noe fysisk.

Continue reading…

Ringmur er støpt

Nå er ringmuren støpt og da nærmer det seg øyeblikket hvor selve massivtreleveransen kan komme og settes på ringmuren. Det er nå også støpt inn føringsveier for elektro, vann osv så nå er det toget gått for endringer. Har ikke peiling på om jeg har tenkt på alt, men det finner vi ut etterhvert.. Nå skal det isoleres før Hallingdal Entreprenør skal fylle igjen rundt huset.

Continue reading…

Husbygging og budsjett

Hva er budsjettet vårt?

Når vi startet prosjektet satte vi oss en kostnadsramme på 6 millioner kr for hele prosjektet, ende til ende. Det var noe som vi hadde med i arkitektforespørselen vår og som vi egentlig ikke hadde tenkt mer igjennom enn at det kunne vi takle økonomisk med lån osv. Dette var nok både naivt og lite sannsynlig gitt erfaringene som vi har gjort oss i etterkant, men det er nettopp også derfor vil velger å være litt åpne om finansieringen av dette prosjektet da det ikke var mye informasjon å hente på nettet på tilsvarende prosjekter.

Dette innlegget er delt i to deler, overordnet oversikt over budsjettet for huset samt hva vi har gjort for å redusere kostnadene så mye som mulig.

Continue reading…

Grunnarbeidet er ferdig!

Grunnarbeidet er ferdig og her ser vi for første gang formen på ringmuren og dermed huset! Rart å se noe som kun har eksistert på tegninger plutselig eksistere i virkeligheten.