Planlegging av elektro, sensorer, lys, brann og nettverk

Det å planlegge hvor alt skal være har vist seg å være rimelig vanskelig. Spesielt når man tar i betraktning at mange av kravene som jeg har er litt utenfor den vanlige byggherres krav. Jeg har derfor laget tegninger basert på 2D-tegningene av huset for første- og andreetasje som tar for seg følgende områder:

  • Elektroplan (stikkontakter)
  • Lysplan (hvor skal det være mulig å koble lyspunkter på)
  • Sensorplan (her trekker jeg PoE nettverkskabler med strøm til faste sensorpunkter rundt om i huset)
  • Brannplan (hvor skal det være brannvarslere som trenger fast tilkoblet strøm)
  • Nettverksplan (hvor skal jeg ha nettverkspunkter som skal være koblet i stjerne til teknisk rom)

Continue reading “Planlegging av elektro, sensorer, lys, brann og nettverk”

Isolasjon og rydding på tomta

Nå er snart isolasjon på plass for grunnarbeidet og vi har vært på tomta for å rydde. Dette er en av mange ting vi gjør for å redusere kostnadene med huset. Dette betyr en del turer på tomta for å fjerne avfall, men samtidig er det også fint å ha noe å gjøre på tomta. Det fører til at vi diskuterer løsninger og problemer, men det er alltid lettere å gjøre det når du ser noe fysisk.

Continue reading “Isolasjon og rydding på tomta”

Ringmur er støpt

Nå er ringmuren støpt og da nærmer det seg øyeblikket hvor selve massivtreleveransen kan komme og settes på ringmuren. Det er nå også støpt inn føringsveier for elektro, vann osv så nå er det toget gått for endringer. Har ikke peiling på om jeg har tenkt på alt, men det finner vi ut etterhvert.. Nå skal det isoleres før Hallingdal Entreprenør skal fylle igjen rundt huset.

Continue reading “Ringmur er støpt”