Christian

All articles by Christian

 

Bærekraftig livsstil

Det er flere år siden vi bestemte oss for å endre livstilen i mer miljøvennlig retning, men det har vist seg å være til tider både komplisert og vanskelig. For det første var det i starten vanskelig å finne informasjon, noe som har blitt mye bedre, og for det andre er det ikke alltid like
Continue reading...  

Solceller – hvordan velge?

Solceller er en av de vanskeligste produktene vi har valgt til huset og vi har tatt x antall runder med ulike leverandører for å finne noe som passet utifra kvalitetskriteriene våre. Prosessen har lært meg en del så intensjonen med dette innlegget er å dele litt av hva jeg har lært.
Continue reading...  

Massivtre montering timelapse

Massivtreet er montert og det tok kun tre dager! Har satt sammen en video av det imponerende arbeidet som Hakadal Bygg har gjennomført:
Continue reading...  

Montering av massivtre

Vi får massivtre levert av woodcon, men selve monteringen gjøres av Hakadal Bygg med veiledning av en monteringsansvarlig fra Woodcon. Monteringen skal ta tre dager, noe som er helt sinnsykt kjapt! Timelapseopptak er selvfølgelig på plass 🙂
Continue reading...  

Massivtreet er levert!

Vi har endelig fått massivtreet levert! Det har vært en lang prosess å få dette levert, men nå er det endelig her.
Continue reading...  

Planlegging av elektro, sensorer, lys, brann og nettverk

Det å planlegge hvor alt skal være har vist seg å være rimelig vanskelig. Spesielt når man tar i betraktning at mange av kravene som jeg har er litt utenfor den vanlige byggherres krav. Jeg har derfor laget tegninger basert på 2D-tegningene av huset for første- og andreetasje som tar for seg følgende områder: Elektroplan
Continue reading...  

Isolasjon og rydding på tomta

Nå er snart isolasjon på plass for grunnarbeidet og vi har vært på tomta for å rydde. Dette er en av mange ting vi gjør for å redusere kostnadene med huset. Dette betyr en del turer på tomta for å fjerne avfall, men samtidig er det også fint å ha noe å gjøre på tomta.
Continue reading...  

Ringmur er støpt

Nå er ringmuren støpt og da nærmer det seg øyeblikket hvor selve massivtreleveransen kan komme og settes på ringmuren. Det er nå også støpt inn føringsveier for elektro, vann osv så nå er det toget gått for endringer. Har ikke peiling på om jeg har tenkt på alt, men det finner vi ut etterhvert.. Nå
Continue reading...  

Husbygging og budsjett

Hva er budsjettet vårt? Når vi startet prosjektet satte vi oss en kostnadsramme på 6 millioner kr for hele prosjektet, ende til ende. Det var noe som vi hadde med i arkitektforespørselen vår og som vi egentlig ikke hadde tenkt mer igjennom enn at det kunne vi takle økonomisk med lån osv. Dette var nok
Continue reading...  

Grunnarbeidet er ferdig!

Grunnarbeidet er ferdig og her ser vi for første gang formen på ringmuren og dermed huset! Rart å se noe som kun har eksistert på tegninger plutselig eksistere i virkeligheten.
Continue reading...  

Grunnarbeid og rydding på tomta

Rivingen er ferdig og da har graveentreprenøren vår Hallingdal Entreprenør satt i gang! Nå skal det planeres ut og gjøres klart for å legge grunnmur.
Continue reading...  

Rydding på tomta

Nå som huset er revet har vi benyttet muligheten til å ta ned noen av de større trærne på tomta. Praktisk å ha en pappa som kan håndtere motorsag! Takk for all hjelp!
Continue reading...  

Riving av huset er i gang!

Da har tidspunktet kommet som vi har ventet på/gruet oss til. Huset rives! Vi bruker Øst-Riv for å rive det og alt skal sorteres og leveres til resirkulering forutenom forurensede masser som må leveres inn til spesialbehandling. Rivingen tok ca 10 dager med helg og det viste seg raskt at det ikke var mye isolasjon
Continue reading...  

Tildelt Enovastøtte!

Enda en grunn til å feire litt! Vi har fått tildelt støtte fra Enova for Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem! Dette er en støtteordning for bedrifter og som har som formål å støtte konseptutredningen i forkant av at prosjekt realiseres eller ikke. Vi fikk Asplan Viak til å stå
Continue reading...  

Støtteordninger for miljøvennlige og energieffektive hus

Det finnes flere støtteordninger når man skal bygge hus litt avhengig av ambisjonsnivået ditt. Skal du bygge nytt hus eller renovere eksisterende hus og ønsker stønad til energieffektiviserende tiltak er Enova sine standardsøknader for ulike tiltak den enkleste veien. Denne inneholder f.eks støtte for luft-til-vann varmepumpe, energirådgiver, solceller osv. Les mer om dette her. Skal
Continue reading...  

Vårt valg av miljøstandard – ZEB-OM

Boliger har et stort potensiale for å være svært delaktige med å redusere klimautslippene både nasjonalt og for hver enkelt beboer. Utslippet til en bolig kan måles av to faktorer, utslipp knyttet til byggingen av huset inklusive materialer og bruken av boligen over livsløpet til boligen. Rapporter fra OECD og IEA hevder at hvis vi
Continue reading...  

Planleggingsverktøy vi bruker i husbyggeprosessen

Planleggingsprosessen og verktøyene for ett hvert prosjekt jeg setter igang med er relativt likt og består av følgende: Informasjonsinnhenting Bøker ZEB boka – Dette er en bok som gir en veldig god introduksjon til forskningen som ZEB har holdt på med de siste åtte årene inklusive en god introduksjon til miljøklassifiseringen ZEB-OM som vi har
Continue reading...  

Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen

Forprosjektfasen er som sagt en videreføring av arbeidet som ble gjort i skissefasen og det er her mesteparten av de mest arbeidsintensive beslutningene tas. Vi er akkurat nå et sted mellom forprosjekt og detaljeringsfasen da disse fasene kan gli litt over i hverandre. Jeg skriver derfor dette nå for å vise litt hvor vi har
Continue reading...  

Skisseprosjekt – første fase i arkitektprosessen

Målet med skissefasen er å bli enige om formen på huset, plasseringen på tomten og en veldig grov romfordeling. I etterkant når man har gjennomført prosessen så virker dette veldig lett og relativt rett frem, men når man tar en tomt og starter med helt blanke ark så er det derimot muligheter for mange alternativer og
Continue reading...  

Arkitektprosessen

For noen som aldri har tegnet seg et hus eller kjøpt et nytt hus for den slags skyld så er det mye å sette seg inn i. Det første er nettopp møtet med arkitekten og den prosessen som fører frem til en enighet rundt budsjett, form, tid, materialer og alt annet som er en del
Continue reading...  

Hvordan finne en arkitekt?

Nå som vi har bodd igjennom den første vinteren i huset vårt har ikke behovet for noe nytt blitt noe mindre. En ting vi ikke har manglet er likevel gode historier, fra spiker i sikringsskapet til mus, temperaturer ned mot 10 grader om morgenen eller hull i vinduer som vi ikke la merke til før
Continue reading...  

Vi har kjøpt hus!

Vi har da tatt steget og kjøpt oss hus! Kanskje først og fremst tomt, men ja, det står et hus på tomta også! Huset er i Nittedal, nærmere bestemt Rotnes, og er akkurat falleferdig nok til at vi kan vurdere å rive det for å erstatte det med et nytt hus, men fortsatt kan bo
Continue reading...  

Passivhus, nullhus, plusshus, bærekraftige hus – hva er greia?

Hvis du har planer om å bygge et nytt hus, eller pusse opp et eksisterende, så er sannsynligheten høy for at budsjett er den viktigste faktoren i planleggingen. Det mange ikke tenker på er derimot livsløpskostnaden for huset. Det er lett å kun se på kostnadene for å gjøre jobbe, men man glemmer lett at
Continue reading...  

Ideen – vi skal bygge et bærekraftig hus!

Det føles litt tidlig å starte en blogg om å bygge et hus når vi ikke har tomt, penger eller peiling., men ifølge venner som allerede har bygget et hus så får man det først til på tredje forsøk så vi tenker at vi  prøver å gå så grundig til verks som mulig første gang.
Continue reading...