Planlegging av elektro, sensorer, lys, brann og nettverk

Det å planlegge hvor alt skal være har vist seg å være rimelig vanskelig. Spesielt når man tar i betraktning at mange av kravene som jeg har er litt utenfor den vanlige byggherres krav. Jeg har derfor laget tegninger basert på 2D-tegningene av huset for første- og andreetasje som tar for seg følgende områder:

 • Elektroplan (stikkontakter)
 • Lysplan (hvor skal det være mulig å koble lyspunkter på)
 • Sensorplan (her trekker jeg PoE nettverkskabler med strøm til faste sensorpunkter rundt om i huset)
 • Brannplan (hvor skal det være brannvarslere som trenger fast tilkoblet strøm)
 • Nettverksplan (hvor skal jeg ha nettverkspunkter som skal være koblet i stjerne til teknisk rom)

Continue reading “Planlegging av elektro, sensorer, lys, brann og nettverk”

Husbygging og budsjett

Hva er budsjettet vårt?

Når vi startet prosjektet satte vi oss en kostnadsramme på 6 millioner kr for hele prosjektet, ende til ende. Det var noe som vi hadde med i arkitektforespørselen vår og som vi egentlig ikke hadde tenkt mer igjennom enn at det kunne vi takle økonomisk med lån osv. Dette var nok både naivt og lite sannsynlig gitt erfaringene som vi har gjort oss i etterkant, men det er nettopp også derfor vil velger å være litt åpne om finansieringen av dette prosjektet da det ikke var mye informasjon å hente på nettet på tilsvarende prosjekter.

Dette innlegget er delt i to deler, overordnet oversikt over budsjettet for huset samt hva vi har gjort for å redusere kostnadene så mye som mulig.

Continue reading “Husbygging og budsjett”

Tildelt Enovastøtte!

Enda en grunn til å feire litt! Vi har fått tildelt støtte fra Enova for Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem!

Dette er en støtteordning for bedrifter og som har som formål å støtte konseptutredningen i forkant av at prosjekt realiseres eller ikke. Vi fikk Asplan Viak til å stå som søker for oss da dette er en ordning som ikke er laget for privatpersoner. For oss er dette gull verdt da vi har mulighet til å bruke litt mer timer hos kompetente fagpersoner slik at vi får et best mulig underlag for resten av prosjektet. For dere som også vurderer å søke om noe liknende så var prosessen med Enova lett og ikke like skummelt som antatt. Send meg en epost eller kommenter under hvis noen er interessert i å se på underlaget for søknaden.

Gode tips for å få støtte til prosjektering:

 •  Få en bedrift til å hjelpe deg med søknaden, vi brukte Asplan Viak og var veldig fornøyd med det.
 • Søk selv om du ikke er helt sikker på at du kan få, det skader ikke å prøve.

Lykke til!

Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen

Forprosjektfasen er som sagt en videreføring av arbeidet som ble gjort i skissefasen og det er her mesteparten av de mest arbeidsintensive beslutningene tas. Vi er akkurat nå et sted mellom forprosjekt og detaljeringsfasen da disse fasene kan gli litt over i hverandre. Jeg skriver derfor dette nå for å vise litt hvor vi har kommet nå, men noen av detaljeringsgraden kan nok ligge litt utenfor forprosjekt.

Forprosjektfasen har gått med på:

 1. Etablere konsensus rundt miljømålsetting for bygget.
 2. Utvide kompetansen i teamet med flere konsulenter for å vurdere om miljømålsettingen er realistisk
 3. Etablere miljømålsetting og budsjettmål felles for arbeidsgruppen.
 4. Detaljere tegningene fra skissefasen videre.
 5. Detaljere tegningene slik at vi kunne se på de i 3D!
 6. Gjøre ferdig alt av søknader til naboer, kommune og fylkeskommune.

Continue reading “Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen”

Skisseprosjekt – første fase i arkitektprosessen

Målet med skissefasen er å bli enige om formen på huset, plasseringen på tomten og en veldig grov romfordeling. I etterkant når man har gjennomført prosessen så virker dette veldig lett og relativt rett frem, men når man tar en tomt og starter med helt blanke ark så er det derimot muligheter for mange alternativer og diskusjoner!

Skikkefasen for oss ble delt opp i følgende diskusjonsområder:

 1. Analyse av sol og vind
 2. Form
 3. Plassering
 4. Utleiedel integrert eller selvstendig?
 5. Alternativer for buffersone/drivhus
 6. Plankonsept (Romprogram)
 7. Forslag som tas inn i forprosjekt

Continue reading “Skisseprosjekt – første fase i arkitektprosessen”

Arkitektprosessen

For noen som aldri har tegnet seg et hus eller kjøpt et nytt hus for den slags skyld så er det mye å sette seg inn i. Det første er nettopp møtet med arkitekten og den prosessen som fører frem til en enighet rundt budsjett, form, tid, materialer og alt annet som er en del av planleggingsprosessen. Haugen/Zohar, som er vårt arkitektselskap, har så langt loset oss igjennom prosessen på en veldig god måte. Men hvordan foregår egentlig prosessen frem til et ferdig hus? Vi er fortsatt ikke ferdig så mye vil komme etterhvert, men her er vår beskrivelse av prosessen frem til nå.

Continue reading “Arkitektprosessen”

Hvordan finne en arkitekt?

Nå som vi har bodd igjennom den første vinteren i huset vårt har ikke behovet for noe nytt blitt noe mindre. En ting vi ikke har manglet er likevel gode historier, fra spiker i sikringsskapet til mus, temperaturer ned mot 10 grader om morgenen eller hull i vinduer som vi ikke la merke til før vinteren var over. Så eneste fordelen med et er vel at vi nå blir positivt overrasket over absolutt alt med et nytt hus. Så, nå som vi har kjøpt oss hus og tomt, hva gjør vi nå? Det første vi vurderte pga av kostnadsbesparelser var ferdighus. Etter å ha trålet igjennom alle ferdighusprodusentene fant vi fort ut at det ikke var noen i det norske markedet som kunne tilby noe i nærheten av nullutslippshus. Det tyske markedet er her mye mer fremoverlent og her kan man få bærekraftige, energieffektive og smarte hus med stor grad av endringsmuligheter, Baufritz er en slik leverandør.

Så når vi hadde bestemt oss for at ferdighus ikke passet over med vår visjon om et nullutslippshus så stod vi kun igjen med muligheten for å få tegnet huset av en arkitekt. Men hvordan gjør man egentlig det? Det første jeg gjorde var å google etter hvordan man gjorde det, men ble ikke spesielt mye klokere… Vi satt med mange spørsmål:

 • Hvor mye koster en arkitekt?
 • Hvordan er man sikker på at man har funnet en bra arkitekt?
 • Hvordan finner man en bra arkitekt?
 • Sender man bare en e-post med et spørsmål om han/hun kan tegne et hus for oss? Helst fint, billig og bærekraftig?

Jeg fant ikke noe svar på dette og fant derfor ut at det beste var å lage en minikonkurranse hvor vi først prøvde å selge oss inn til arkitektselskapene og så fant ut hvem som passet overrens med oss. Arkitektforespørselen var født!

Continue reading “Hvordan finne en arkitekt?”

Vi har kjøpt hus!

Vi har da tatt steget og kjøpt oss hus! Kanskje først og fremst tomt, men ja, det står et hus på tomta også! Huset er i Nittedal, nærmere bestemt Rotnes, og er akkurat falleferdig nok til at vi kan vurdere å rive det for å erstatte det med et nytt hus, men fortsatt kan bo der frem til planene er litt mer detaljerte. Vi har altså byttet ut leilighet, byliv kort avstand til alt med hus, hage og 25 minutter til nærmeste sushisted..

Continue reading “Vi har kjøpt hus!”

Passivhus, nullhus, plusshus, bærekraftige hus – hva er greia?

Hvis du har planer om å bygge et nytt hus, eller pusse opp et eksisterende, så er sannsynligheten høy for at budsjett er den viktigste faktoren i planleggingen. Det mange ikke tenker på er derimot livsløpskostnaden for huset. Det er lett å kun se på kostnadene for å gjøre jobbe, men man glemmer lett at man må leve med de månedlige vedlikeholdskostnadene og strømregningene så lenge som du blir boende i huset. Sintef, den største uavhengige forskningsinstansen i skandinavia, konkluderte med at det å bygge et nytt hus etter passivhusstandard var gjennomsnittlig kun 5-10% dyrere enn et tradisjonelt hus. Det er viktig å ta i betraktning at et hus i Norge også bruker gjennomsnittlig 26 400 KWh per år til en ca pris (Q2 2014) på 79,9 øre/kWh. Dette er 21 100 kr i året i strømutgifter. Et passivhus vil normalt sett bruke 75% mindre strøm enn et tradisjonelt hus noe som gir 15 800 kr i besparinger i året. Dette eksempelet var med et passivhus og et hus som da ikke bruker noe strøm, men heller produserer det, i løpet av et år har da et enda bedre årlig besparingspotensiale. Det er likevel mange ulike typer hus, passivhus, nullhus og plusshus, hva er egentlig forskjellene mellom disse?

Continue reading “Passivhus, nullhus, plusshus, bærekraftige hus – hva er greia?”

Ideen – vi skal bygge et bærekraftig hus!

Det føles litt tidlig å starte en blogg om å bygge et hus når vi ikke har tomt, penger eller peiling., men ifølge venner som allerede har bygget et hus så får man det først til på tredje forsøk så vi tenker at vi  prøver å gå så grundig til verks som mulig første gang. Det er heller ikke økonomisk rom for å bygge et par ganger for å sikre at man får det til på tredje forsøk, så planlegging er essensielt her.. Så, hvem er vi? Vi er en familie på fire som bor i Oslo. Vi bor i et leilighet i Oslo som vi akkurat har gjort oss ferdig med å pusse opp på en relativt bærekraftig måte. Detaljer om denne oppussingen kan man finne her.

Så, over til grunnen til hvorfor jeg skriver dette. Vi har en ambisjon om å bygge ett bærekraftig hus som produserer mer strøm enn det forbruker og som er stappet full med smart teknologi for å forenkle de allerede veldig komfortable livene våre, helst i løpet av to år! Nå, det bør vel være ambisiøst nok.. Så hvordan skal vi gjøre det? Ikke peiling, men vi starter med viktigste steget, en blogg.

Etter å ha reist jorden rundt i 6 måneder, dokumentert på min tredje blogg.. http://www.175days.no hadde min samboer og jeg en slags oppvåkning til realitetene rundt problemene som vi som verdenssamfunn står overfor i dag. Og ja, ironien med at vi fant ut dette mens vi reise jorden rundt med fly er notert, men det gode med dette er at det førte til at vi begge endret retning. Jeg skrev min masteroppgave om smarte strømnett og undersøkte hvordan vi kan bruke de for å redusere avhengigheten vår til fossile drivstoff mens Eli tok utviklingsstudier på Universitetet i Oslo. Dette førte også til en stor endring i vårt dagligliv og til veeeldig mye lesing av klimaforskning. Et sted på veien her dukket også Ada og Nova opp, noe som førte til at leiligheten vår i Oslo nå føles litt liten. Planen er å flytte ut av Oslo og bygge noe eget, det er vel så detaljerte planene våre er akkurat nå.. Og det er litt poenget med denne bloggen, å dokumentere de små stegene fra første tanke til ferdig hus.

Jeg kan love at vi kommer til å dele alle detaljene og at fokus vil være på arkitektur, teknologi, bærekraft og sist men ikke visst alle erfaringene vi kommer ønsker å dele med andre som har tenkt på noe liknende. Bygninger i Norge forbruker ca 40% av den totale mengden energi i Norge i dag og dette må vi redusere. Det å bygge et hus som produserer mer strøm enn det forbruker i løpet av ett år i en kaldere del av verden er slik vi ser det et bevis for at dette ikke kun er et konsept som kan gjøres, men som burde være standarden for å sikre en bærekraftig boligsituasjon i Norge.