Riving av huset er i gang!

Da har tidspunktet kommet som vi har ventet på/gruet oss til. Huset rives! Vi bruker Øst-Riv for å rive det og alt skal sorteres og leveres til resirkulering forutenom forurensede masser som må leveres inn til spesialbehandling. Rivingen tok ca 10 dager med helg og det viste seg raskt at det ikke var mye isolasjon å sortere da det nesten ikke fantes noe i det gamle huset.. Så det forklarer det rimelige høye forbruket av fyringsved frem til nå!

Continue reading “Riving av huset er i gang!”

Tildelt Enovastøtte!

Enda en grunn til å feire litt! Vi har fått tildelt støtte fra Enova for Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem!

Dette er en støtteordning for bedrifter og som har som formål å støtte konseptutredningen i forkant av at prosjekt realiseres eller ikke. Vi fikk Asplan Viak til å stå som søker for oss da dette er en ordning som ikke er laget for privatpersoner. For oss er dette gull verdt da vi har mulighet til å bruke litt mer timer hos kompetente fagpersoner slik at vi får et best mulig underlag for resten av prosjektet. For dere som også vurderer å søke om noe liknende så var prosessen med Enova lett og ikke like skummelt som antatt. Send meg en epost eller kommenter under hvis noen er interessert i å se på underlaget for søknaden.

Gode tips for å få støtte til prosjektering:

 •  Få en bedrift til å hjelpe deg med søknaden, vi brukte Asplan Viak og var veldig fornøyd med det.
 • Søk selv om du ikke er helt sikker på at du kan få, det skader ikke å prøve.

Lykke til!

Støtteordninger for miljøvennlige og energieffektive hus

Det finnes flere støtteordninger når man skal bygge hus litt avhengig av ambisjonsnivået ditt.

 1. Skal du bygge nytt hus eller renovere eksisterende hus og ønsker stønad til energieffektiviserende tiltak er Enova sine standardsøknader for ulike tiltak den enkleste veien. Denne inneholder f.eks støtte for luft-til-vann varmepumpe, energirådgiver, solceller osv. Les mer om dette her.
 2. Skal du bygge et hus med høye ambisjoner har man et par flere alternativer:

Vi har skal søke på samtlige foruten nummer 1 da man ikke kan kombinere ambisiøse nybygg med enkeltstønadssøkander for f.eks solceller.

Vårt valg av miljøstandard – ZEB-OM

Boliger har et stort potensiale for å være svært delaktige med å redusere klimautslippene både nasjonalt og for hver enkelt beboer. Utslippet til en bolig kan måles av to faktorer, utslipp knyttet til byggingen av huset inklusive materialer og bruken av boligen over livsløpet til boligen. Rapporter fra OECD og IEA hevder at hvis vi skal nå målet med å holde konsentrasjonen under 450 ppm CO2 i atmosfæren må 2/3 av utslippsreduksjonen komme fra energieffektiviserende tiltak. I den vestlige verden står bygninger for ca 1/3 av både energiforbruket og klimagassutslipp (IEA 2012 og 2015).

Innen 2020 har EU forpliktet seg til at alle nye hus skal være tilnærmet nullenergihus. Norge har fulgt opp dette og har de samme ambisjonene, men det er ikke så lett å tolke hva tilnærmet nullenergihus faktisk betyr og dette gir rom for tolkning. Denne tolkningen tar også kun innover energiforbruket til et hus og ikke klimagassutslippet når huset bygges eller ved bruk. ZEB (Zero Emission Building) senteret er et norsk forskningssenter som jobber for å lage en standard som tar innover seg både energiforbruk, klimagassutslipp og har som ambisjon å fjerne tilnærmet helt og erstatte det med nullutslippshus. ZEB senteret sine definisjoner på nullutslippshus er veldig strenge og ytterpunktet innebærer at et hus skal ha nullutslipp igjennom hele livsløpet. Dette innebærer at utslipp fra produksjonen av materialene brukt i huset, utslipp fra byggingen av huset, drift av huset og til slutt rivingen av huset må tas med i beregningene for huset. Jeg anbefaler boken som er avbildet på bildet over som summerer opp forskningen fra ZEB senteret over de siste 8 årene, den kan kjøpes hos Fagbokforlaget her.

Les videre for å få et innblikk i hva ZEB-OM er og hvorfor vi har valgt å sikte mot dette ambisjonsnivået.

Continue reading “Vårt valg av miljøstandard – ZEB-OM”

Planleggingsverktøy vi bruker i husbyggeprosessen

Planleggingsprosessen og verktøyene for ett hvert prosjekt jeg setter igang med er relativt likt og består av følgende:

 1. Informasjonsinnhenting
  • Bøker
   • ZEB boka – Dette er en bok som gir en veldig god introduksjon til forskningen som ZEB har holdt på med de siste åtte årene inklusive en god introduksjon til miljøklassifiseringen ZEB-OM som vi har valg å benytte oss av.
  • Forum
   • Byggebolig.no – Her kan man finne ut av det meste inklusive tabber andre har gjort og svar på spørsmål som man ikke engang visste at man burde ha..
   • www.hjemmeautomasjon.no – For smarthusdiskusjoner som jeg ikke har kommet inn på her på denne bloggen enda.
  • Internett research
   • www.zeb.no – Zero emission building sin hjemmeside med informasjon om standarden og nyheter rundt den.
   • Grønn byggallianse – En side som sammenfatter en del publikasjoner osv rundt bærekraftig byggeskikk.
   • Brød og Miljø – En rekke frokostseminaret rundt miljø, bygg og arkitektur som NAL (Norske arkitekters landsforbund).
 2. Informasjonssortering
  • Evernote

   Evernoteprosjekt for husbyggingen
  • Google Drive

   Bruker Google Drive til å organisere alt av filer relatert til husprosjektet
  • Pinterest 

   Pinterest er et veldig bra verktøy for å finne inspirasjon da vi ikke klarer å gjøre stort annet enn å kopiere andre..
 3. Blogg – Den siste fasen som du nå leser 🙂

 

Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen

Forprosjektfasen er som sagt en videreføring av arbeidet som ble gjort i skissefasen og det er her mesteparten av de mest arbeidsintensive beslutningene tas. Vi er akkurat nå et sted mellom forprosjekt og detaljeringsfasen da disse fasene kan gli litt over i hverandre. Jeg skriver derfor dette nå for å vise litt hvor vi har kommet nå, men noen av detaljeringsgraden kan nok ligge litt utenfor forprosjekt.

Forprosjektfasen har gått med på:

 1. Etablere konsensus rundt miljømålsetting for bygget.
 2. Utvide kompetansen i teamet med flere konsulenter for å vurdere om miljømålsettingen er realistisk
 3. Etablere miljømålsetting og budsjettmål felles for arbeidsgruppen.
 4. Detaljere tegningene fra skissefasen videre.
 5. Detaljere tegningene slik at vi kunne se på de i 3D!
 6. Gjøre ferdig alt av søknader til naboer, kommune og fylkeskommune.

Continue reading “Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen”

Skisseprosjekt – første fase i arkitektprosessen

Målet med skissefasen er å bli enige om formen på huset, plasseringen på tomten og en veldig grov romfordeling. I etterkant når man har gjennomført prosessen så virker dette veldig lett og relativt rett frem, men når man tar en tomt og starter med helt blanke ark så er det derimot muligheter for mange alternativer og diskusjoner!

Skikkefasen for oss ble delt opp i følgende diskusjonsområder:

 1. Analyse av sol og vind
 2. Form
 3. Plassering
 4. Utleiedel integrert eller selvstendig?
 5. Alternativer for buffersone/drivhus
 6. Plankonsept (Romprogram)
 7. Forslag som tas inn i forprosjekt

Continue reading “Skisseprosjekt – første fase i arkitektprosessen”