Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen

Forprosjektfasen er som sagt en videreføring av arbeidet som ble gjort i skissefasen og det er her mesteparten av de mest arbeidsintensive beslutningene tas. Vi er akkurat nå et sted mellom forprosjekt og detaljeringsfasen da disse fasene kan gli litt over i hverandre. Jeg skriver derfor dette nå for å vise litt hvor vi har kommet nå, men noen av detaljeringsgraden kan nok ligge litt utenfor forprosjekt.

Forprosjektfasen har gått med på:

 1. Etablere konsensus rundt miljømålsetting for bygget.
 2. Utvide kompetansen i teamet med flere konsulenter for å vurdere om miljømålsettingen er realistisk
 3. Etablere miljømålsetting og budsjettmål felles for arbeidsgruppen.
 4. Detaljere tegningene fra skissefasen videre.
 5. Detaljere tegningene slik at vi kunne se på de i 3D!
 6. Gjøre ferdig alt av søknader til naboer, kommune og fylkeskommune.

Continue reading “Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen”

Skisseprosjekt – første fase i arkitektprosessen

Målet med skissefasen er å bli enige om formen på huset, plasseringen på tomten og en veldig grov romfordeling. I etterkant når man har gjennomført prosessen så virker dette veldig lett og relativt rett frem, men når man tar en tomt og starter med helt blanke ark så er det derimot muligheter for mange alternativer og diskusjoner!

Skikkefasen for oss ble delt opp i følgende diskusjonsområder:

 1. Analyse av sol og vind
 2. Form
 3. Plassering
 4. Utleiedel integrert eller selvstendig?
 5. Alternativer for buffersone/drivhus
 6. Plankonsept (Romprogram)
 7. Forslag som tas inn i forprosjekt

Continue reading “Skisseprosjekt – første fase i arkitektprosessen”

Arkitektprosessen

For noen som aldri har tegnet seg et hus eller kjøpt et nytt hus for den slags skyld så er det mye å sette seg inn i. Det første er nettopp møtet med arkitekten og den prosessen som fører frem til en enighet rundt budsjett, form, tid, materialer og alt annet som er en del av planleggingsprosessen. Haugen/Zohar, som er vårt arkitektselskap, har så langt loset oss igjennom prosessen på en veldig god måte. Men hvordan foregår egentlig prosessen frem til et ferdig hus? Vi er fortsatt ikke ferdig så mye vil komme etterhvert, men her er vår beskrivelse av prosessen frem til nå.

Continue reading “Arkitektprosessen”