Vårt valg av miljøstandard – ZEB-OM

Boliger har et stort potensiale for å være svært delaktige med å redusere klimautslippene både nasjonalt og for hver enkelt beboer. Utslippet til en bolig kan måles av to faktorer, utslipp knyttet til byggingen av huset inklusive materialer og bruken av boligen over livsløpet til boligen. Rapporter fra OECD og IEA hevder at hvis vi skal nå målet med å holde konsentrasjonen under 450 ppm CO2 i atmosfæren må 2/3 av utslippsreduksjonen komme fra energieffektiviserende tiltak. I den vestlige verden står bygninger for ca 1/3 av både energiforbruket og klimagassutslipp (IEA 2012 og 2015).

Innen 2020 har EU forpliktet seg til at alle nye hus skal være tilnærmet nullenergihus. Norge har fulgt opp dette og har de samme ambisjonene, men det er ikke så lett å tolke hva tilnærmet nullenergihus faktisk betyr og dette gir rom for tolkning. Denne tolkningen tar også kun innover energiforbruket til et hus og ikke klimagassutslippet når huset bygges eller ved bruk. ZEB (Zero Emission Building) senteret er et norsk forskningssenter som jobber for å lage en standard som tar innover seg både energiforbruk, klimagassutslipp og har som ambisjon å fjerne tilnærmet helt og erstatte det med nullutslippshus. ZEB senteret sine definisjoner på nullutslippshus er veldig strenge og ytterpunktet innebærer at et hus skal ha nullutslipp igjennom hele livsløpet. Dette innebærer at utslipp fra produksjonen av materialene brukt i huset, utslipp fra byggingen av huset, drift av huset og til slutt rivingen av huset må tas med i beregningene for huset. Jeg anbefaler boken som er avbildet på bildet over som summerer opp forskningen fra ZEB senteret over de siste 8 årene, den kan kjøpes hos Fagbokforlaget her.

Les videre for å få et innblikk i hva ZEB-OM er og hvorfor vi har valgt å sikte mot dette ambisjonsnivået.

Continue reading “Vårt valg av miljøstandard – ZEB-OM”

Planleggingsverktøy vi bruker i husbyggeprosessen

Planleggingsprosessen og verktøyene for ett hvert prosjekt jeg setter igang med er relativt likt og består av følgende:

 1. Informasjonsinnhenting
  • Bøker
   • ZEB boka – Dette er en bok som gir en veldig god introduksjon til forskningen som ZEB har holdt på med de siste åtte årene inklusive en god introduksjon til miljøklassifiseringen ZEB-OM som vi har valg å benytte oss av.
  • Forum
   • Byggebolig.no – Her kan man finne ut av det meste inklusive tabber andre har gjort og svar på spørsmål som man ikke engang visste at man burde ha..
   • www.hjemmeautomasjon.no – For smarthusdiskusjoner som jeg ikke har kommet inn på her på denne bloggen enda.
  • Internett research
   • www.zeb.no – Zero emission building sin hjemmeside med informasjon om standarden og nyheter rundt den.
   • Grønn byggallianse – En side som sammenfatter en del publikasjoner osv rundt bærekraftig byggeskikk.
   • Brød og Miljø – En rekke frokostseminaret rundt miljø, bygg og arkitektur som NAL (Norske arkitekters landsforbund).
 2. Informasjonssortering
  • Evernote

   Evernoteprosjekt for husbyggingen
  • Google Drive

   Bruker Google Drive til å organisere alt av filer relatert til husprosjektet
  • Pinterest 

   Pinterest er et veldig bra verktøy for å finne inspirasjon da vi ikke klarer å gjøre stort annet enn å kopiere andre..
 3. Blogg – Den siste fasen som du nå leser 🙂

 

Arkitektprosessen

For noen som aldri har tegnet seg et hus eller kjøpt et nytt hus for den slags skyld så er det mye å sette seg inn i. Det første er nettopp møtet med arkitekten og den prosessen som fører frem til en enighet rundt budsjett, form, tid, materialer og alt annet som er en del av planleggingsprosessen. Haugen/Zohar, som er vårt arkitektselskap, har så langt loset oss igjennom prosessen på en veldig god måte. Men hvordan foregår egentlig prosessen frem til et ferdig hus? Vi er fortsatt ikke ferdig så mye vil komme etterhvert, men her er vår beskrivelse av prosessen frem til nå.

Continue reading “Arkitektprosessen”