Planlegging av elektro, sensorer, lys, brann og nettverk

Det å planlegge hvor alt skal være har vist seg å være rimelig vanskelig. Spesielt når man tar i betraktning at mange av kravene som jeg har er litt utenfor den vanlige byggherres krav. Jeg har derfor laget tegninger basert på 2D-tegningene av huset for første- og andreetasje som tar for seg følgende områder:

  • Elektroplan (stikkontakter)
  • Lysplan (hvor skal det være mulig å koble lyspunkter på)
  • Sensorplan (her trekker jeg PoE nettverkskabler med strøm til faste sensorpunkter rundt om i huset)
  • Brannplan (hvor skal det være brannvarslere som trenger fast tilkoblet strøm)
  • Nettverksplan (hvor skal jeg ha nettverkspunkter som skal være koblet i stjerne til teknisk rom)

Continue reading “Planlegging av elektro, sensorer, lys, brann og nettverk”