Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen

Forprosjektfasen er som sagt en videreføring av arbeidet som ble gjort i skissefasen og det er her mesteparten av de mest arbeidsintensive beslutningene tas. Vi er akkurat nå et sted mellom forprosjekt og detaljeringsfasen da disse fasene kan gli litt over i hverandre. Jeg skriver derfor dette nå for å vise litt hvor vi har kommet nå, men noen av detaljeringsgraden kan nok ligge litt utenfor forprosjekt.

Forprosjektfasen har gått med på:

  1. Etablere konsensus rundt miljømålsetting for bygget.
  2. Utvide kompetansen i teamet med flere konsulenter for å vurdere om miljømålsettingen er realistisk
  3. Etablere miljømålsetting og budsjettmål felles for arbeidsgruppen.
  4. Detaljere tegningene fra skissefasen videre.
  5. Detaljere tegningene slik at vi kunne se på de i 3D!
  6. Gjøre ferdig alt av søknader til naboer, kommune og fylkeskommune.

Continue reading “Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen”

Vi har kjøpt hus!

Vi har da tatt steget og kjøpt oss hus! Kanskje først og fremst tomt, men ja, det står et hus på tomta også! Huset er i Nittedal, nærmere bestemt Rotnes, og er akkurat falleferdig nok til at vi kan vurdere å rive det for å erstatte det med et nytt hus, men fortsatt kan bo der frem til planene er litt mer detaljerte. Vi har altså byttet ut leilighet, byliv kort avstand til alt med hus, hage og 25 minutter til nærmeste sushisted..

Continue reading “Vi har kjøpt hus!”