Husbygging og budsjett

Hva er budsjettet vårt?

Når vi startet prosjektet satte vi oss en kostnadsramme på 6 millioner kr for hele prosjektet, ende til ende. Det var noe som vi hadde med i arkitektforespørselen vår og som vi egentlig ikke hadde tenkt mer igjennom enn at det kunne vi takle økonomisk med lån osv. Dette var nok både naivt og lite sannsynlig gitt erfaringene som vi har gjort oss i etterkant, men det er nettopp også derfor vil velger å være litt åpne om finansieringen av dette prosjektet da det ikke var mye informasjon å hente på nettet på tilsvarende prosjekter.

Dette innlegget er delt i to deler, overordnet oversikt over budsjettet for huset samt hva vi har gjort for å redusere kostnadene så mye som mulig.

Continue reading “Husbygging og budsjett”