Riving av huset er i gang!

Da har tidspunktet kommet som vi har ventet på/gruet oss til. Huset rives! Vi bruker Øst-Riv for å rive det og alt skal sorteres og leveres til resirkulering forutenom forurensede masser som må leveres inn til spesialbehandling. Rivingen tok ca 10 dager med helg og det viste seg raskt at det ikke var mye isolasjon å sortere da det nesten ikke fantes noe i det gamle huset.. Så det forklarer det rimelige høye forbruket av fyringsved frem til nå!

Continue reading “Riving av huset er i gang!”