Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen

Forprosjektfasen er som sagt en videreføring av arbeidet som ble gjort i skissefasen og det er her mesteparten av de mest arbeidsintensive beslutningene tas. Vi er akkurat nå et sted mellom forprosjekt og detaljeringsfasen da disse fasene kan gli litt over i hverandre. Jeg skriver derfor dette nå for å vise litt hvor vi har kommet nå, men noen av detaljeringsgraden kan nok ligge litt utenfor forprosjekt.

Forprosjektfasen har gått med på:

  1. Etablere konsensus rundt miljømålsetting for bygget.
  2. Utvide kompetansen i teamet med flere konsulenter for å vurdere om miljømålsettingen er realistisk
  3. Etablere miljømålsetting og budsjettmål felles for arbeidsgruppen.
  4. Detaljere tegningene fra skissefasen videre.
  5. Detaljere tegningene slik at vi kunne se på de i 3D!
  6. Gjøre ferdig alt av søknader til naboer, kommune og fylkeskommune.

Continue reading “Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen”