Arkitektprosessen

For noen som aldri har tegnet seg et hus eller kjøpt et nytt hus for den slags skyld så er det mye å sette seg inn i. Det første er nettopp møtet med arkitekten og den prosessen som fører frem til en enighet rundt budsjett, form, tid, materialer og alt annet som er en del av planleggingsprosessen. Haugen/Zohar, som er vårt arkitektselskap, har så langt loset oss igjennom prosessen på en veldig god måte. Men hvordan foregår egentlig prosessen frem til et ferdig hus? Vi er fortsatt ikke ferdig så mye vil komme etterhvert, men her er vår beskrivelse av prosessen frem til nå.

Det første som skjer er at man tar kontakt med en arkitekt som man allerede kjenner, eller at man går bredere ut slik vi gjorde med en arkitektforespørsel nærmere beskrevet i Hvordan finne en arkitekt?. Når man så har funnet noen som man har tiltro til visjon, evne og har en god kjemi med så skriver man en kontrakt med et grovt estimat på antall timer og kostnad.

Kostnad

For oss var det viktig at en arkitekt kunne bidra til å muliggjøre nullutslippshuset, men samtidig også bidra med fagkompetanse og erfaring som gjør at man kan spare penger på områder som vi ikke kunne ha tenkt på. Dette er spesifikt viktig for oss da vi skal gjenbruke så mye som mulig av de eksisterende materialene i huset samt at vi ønsker å gå for mye gjenbruk på andre områder også. Da er det viktig med noen som klarer å binde sammen dette til en helhet, noe som vi per nå ikke har sjangs til..

Overordnet så lå de fleste arkitekter i det samme prissjiktet med timepriser rett under 1000 kr timen. Anslaget fra de fleste lå også innenfor 7-12% av totale enterprisekostnader  (dvs byggekostnader inkl grunnarbeider, men eks tomt, offentlige avgifter o.l.). Grunnen til variasjonen mellom 7-12%, som ved større hus kan være stor, er at dette avhenger helt av hvor mye man ønsker å involvere arkitekten i selve byggefasen også.

 Faseinndeling

  1. Skisseprosjekt
  2. Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen
  3. Detaljprosjektering + Anbudsbeskrivelse +Søknad om igangsetting til kommunen
  4. Byggeplass/Oppfølging

Skisseprosjekt:

Dette er skjønte vi ingenting av når vi begynte. Men etterhvert når vi forstod at ordet Envelope ikke kun betyr konvolutt, men også kan brukes til å beskrive skillelinjen mellom det indre og det ytre i et hus kom vi ihvertfall et steg videre..

Målet med skissefasen er å bli enige om formen på huset, plasseringen på tomten og en veldig grov romfordeling. Mer om vår skisefase kan du lese her.

Et bilde fra skissefasen hvor vi jobbet oss igjennom ulike alternativer for hvor drivhuset kunne være, dette viser et drivhus som er i senter av huset med kun en av veggene mot utsiden.

Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen

Her tar man formen på huset, plasseringen og den overornede rominndelingen med seg fra skissefasen og detaljerer den videre. Her kommer blant annet fasade, endelig romplan, størrelse og uteromsplan på plass. Dette er den mest intensive fasen hvor mange beslutninger skal tas fra både byggherre og arkitekter. Og ja, byggherre det er oss! Det tok litt tid før vi fikk med oss… I vårt prosjekt så skal vi også i denne fasen ha innspill fra energirådgivere, CO2 rådgivere og RIB (Rådgivende ingeniør bygg) for å sikre oss at huset vi bygger er like bærekraftig som vi har planlagt og at kostnadsestimatet ikke er helt ute i det blå. På slutten av denne fasen sender man søknad om rammetillatelse til kommunen.

Søknad om rammetillatelse innebærer at man har ferdige tegninger av huset med fasade, plassering på tom, varsling av naboer og avklaring av alle eventuelle unntak til reguleringsplan for området du bor i. Godkjennes denne har man lov til å starte byggeprosessen i løpet av de neste tre årene.  Mer om vår forprosjektfase kan du lese her (kommer snart..).

Første etasje planløsning

Detaljprosjektering + Anbudsbeskrivelse +Søknad om igangsetting til kommunen

Med bakgrunn i tegninene som allerede er produsert i forprosjektfasen så lager man her detaljerte arbeidstegninger og beskrivelser. Her gjøres også alle detaljavgjørelser og videre samarbeid med eksterne konsulenter (energirådgivere, CO2 rådgivere osv).  Så lages anbud for å hente inn priser fra entreprenør og til slutt sendes søknad om igangsetting til plan og bygningsetaten i kommunen.

Byggeplass/Oppfølging

Denne fasen er helt avhengig av hvor mye den som bygger ønsker å ha arkitekten involvert. Her fakturerer arkitekten for emdgåtte timer og alt mellom 1-3 timer i uka er vanlig for å følge opp på byggeplassen under selve byggingen.