Støtteordninger for miljøvennlige og energieffektive hus

“Money” by Pictures of Money is licensed under CC BY 2.0

Det finnes flere støtteordninger når man skal bygge hus litt avhengig av ambisjonsnivået ditt.

  1. Skal du bygge nytt hus eller renovere eksisterende hus og ønsker stønad til energieffektiviserende tiltak er Enova sine standardsøknader for ulike tiltak den enkleste veien. Denne inneholder f.eks støtte for luft-til-vann varmepumpe, energirådgiver, solceller osv. Les mer om dette her.
  2. Skal du bygge et hus med høye ambisjoner har man et par flere alternativer:

Vi har skal søke på samtlige foruten nummer 1 da man ikke kan kombinere ambisiøse nybygg med enkeltstønadssøkander for f.eks solceller.