Tildelt Enovastøtte!

Enda en grunn til å feire litt! Vi har fått tildelt støtte fra Enova for Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem!

Dette er en støtteordning for bedrifter og som har som formål å støtte konseptutredningen i forkant av at prosjekt realiseres eller ikke. Vi fikk Asplan Viak til å stå som søker for oss da dette er en ordning som ikke er laget for privatpersoner. For oss er dette gull verdt da vi har mulighet til å bruke litt mer timer hos kompetente fagpersoner slik at vi får et best mulig underlag for resten av prosjektet. For dere som også vurderer å søke om noe liknende så var prosessen med Enova lett og ikke like skummelt som antatt. Send meg en epost eller kommenter under hvis noen er interessert i å se på underlaget for søknaden.

Gode tips for å få støtte til prosjektering:

  •  Få en bedrift til å hjelpe deg med søknaden, vi brukte Asplan Viak og var veldig fornøyd med det.
  • Søk selv om du ikke er helt sikker på at du kan få, det skader ikke å prøve.

Lykke til!