Riving av huset er i gang!

Da har tidspunktet kommet som vi har ventet på/gruet oss til. Huset rives! Vi bruker Øst-Riv for å rive det og alt skal sorteres og leveres til resirkulering forutenom forurensede masser som må leveres inn til spesialbehandling. Rivingen tok ca 10 dager med helg og det viste seg raskt at det ikke var mye isolasjon å sortere da det nesten ikke fantes noe i det gamle huset.. Så det forklarer det rimelige høye forbruket av fyringsved frem til nå!

Nå som huset er borte er vi klare for fase 2 hvor graver skal planere og gjøre klar til plasseringen av huset. Det er ute tvil rart at noe som har stått der i ca 100 år nå er borte. Vi har tatt vare på den gamle trekassen for å gjenbruke det i det nye huset. I tillegg til dette har vi også tatt ut alle dører og annet småtteri som vi håper kan føre til at det gamle huset lever videre i det nye huset.

Og da var det helt borte…