Husbygging og budsjett

Hva er budsjettet vårt?

Når vi startet prosjektet satte vi oss en kostnadsramme på 6 millioner kr for hele prosjektet, ende til ende. Det var noe som vi hadde med i arkitektforespørselen vår og som vi egentlig ikke hadde tenkt mer igjennom enn at det kunne vi takle økonomisk med lån osv. Dette var nok både naivt og lite sannsynlig gitt erfaringene som vi har gjort oss i etterkant, men det er nettopp også derfor vil velger å være litt åpne om finansieringen av dette prosjektet da det ikke var mye informasjon å hente på nettet på tilsvarende prosjekter.

Dette innlegget er delt i to deler, overordnet oversikt over budsjettet for huset samt hva vi har gjort for å redusere kostnadene så mye som mulig.

Bråtaveien 3a budsjett:

Hvorfor koster det så mye å bygge et hus i dag?

Her skulle jeg ønske at jeg hadde et godt svar, men vi er fortsatt like store spørsmålstegn i dag som før vi startet. Vi vet rett og slett ikke, og selv arkitektene våre synes at det er rart at det koster såpass mye å bygge et relativt enkelt hus i dag. Nå er det jo slik at vi fint kunne ha fått et billigere hus ved å gå for et ferdighus, men det finnes per i dag ikke noen ferdighus på markedet som tilfredstiller kravene til miljø som vi har satt oss.

Hva er hovedpostene i et prosjekt som dette?

Hovedpostene i prosjektet vårt kan deles litt opp etter fasene:

 • Arkitektprosjektering – Hele arkitektprosessen med HZA. Denne er estimert til å være mellom 7-10% av totalkostnaden.
 • Energiprosjektering – Energiprosjekteringen gjøres hos oss av Asplan Viak og er estimert til å være rundt 110 000 kr (Denne fikk vi dekket inn av Enovatilskuddet vårt).
 • Rådgivende ingeniør bygg – RIB arbeidet gjøres av Høyer Finseth er estmert til å ligge på rundt 30 000 kr.
 • CO2 analyse – Gjøres av Civitas og er estimert til å koste rundt 40 000 kr.
 • Konstruksjonsfasen (avrundede summer):
  • Terreng, grunnarbeid og riving av eksisterende hus – 820 000 kr
  • Fundament (betongsåle for bygget) – 760 000 kr
  • Massivtre (alt av massivtre til bygget) – 900 000 kr
  • Bæring (stål for bærende bjelker i bygget) – 60 000 kr
  • Yttervegger uten kledning – 340 000 kr
  • Utvendig kledning – 170 000 kr
  • Vinduer inklusive montasje – 660 000 kr
  • Innervegger – 300 000 kr
  • Etasjeskille – 240 000 kr
  • Gulvbehandling (sliping av betong for hele første etasje) – 200 000 kr
  • Flislegging – 200 000 kr
  • Innvendig trapp – 75 000 kr
  • Yttertak – 410 000 kr
  • Rørlegger – 600 000 kr
  • Ventilasjonsanlegg med montering – 140 000 kr
  • Elektriker 420 000 kr
  • Solceller: Budsjett på 370 000 kr
  • Totalsum for hele prosjektet per nå ca 7 270 000 kr.

 

Oppsummert ser det altså ut sånn:

 • Runde 1: 6 millioner kr totalt.
 • Runde 2: Ehh, det er ikke nok, tar ut prosjekteringskostnadene på ca 750 000 kr og som beskrevet her  fikk vi tilskudd på 140 000 kr for å dekke prosjekteringskostnader. Prosjekteringskostnadene forsøker vi å håndtere løpende slik at de ikke påvirker byggelånsbudsjettet som vi etterhvert må sette opp.
 • Runde 3: Første estimat fra entreprenør er skyhøyt over det vi forventet og det vi har budsjettert… Som beskrevet under på tiltak for å nå budsjett kutter vi nå en del kvadratmeter på huset for å redusere byggekostnaden samt setter opp enda flere tiltak under for å prøve å nå budsjettet. Byggekostnaden går fra 6 millioner til nærmere 7 millioner.
 • Runde 4: Vi ser at vi ikke kan kutte stort mer på kostnadssiden og må krype til korset og be om mer i byggelån… Vi ser også etter en mer lokal entreprenør for å forsøke å få redusert kostnadene.
 • Runde 5: Vi har nå kommet ned på et budsjett vi kan leve med, men grunnet sen prosjektering fra rådgivende ingeniør bygg fører dette til endringer i siste liten som fører til økte kostnader. Graver legger også inn usikkerhet knyttet til massebalanse på tomten og vi er nå over budsjett igjen og må jobbe hardt igjennom prosessen med å redusere kostnadene. Men vi har nå signert kontrakt og kjører på.

Tiltak vi gjør nå for å prøve å nå budsjettet.

 • Gjenbruk av materialer fra det eksisterende huset
 • Bruke brukte materialer i byggeprosessen for å redusere CO2 utslipp og kostnad.
 • Ha en plan for hvilke rom som er prioritert og hvilke rom som man kan bygge ut senere (f.eks må man ikke bygge ut alle badene med en gang).
 • Involvere oss i byggeprosessen med egeninnsats.
  • Bygge begge kjøkken selv
  • Male alt innvendig selv
  • Bytte fra finerplater til OSB plater for å redusere kostnader på soverom og utleiedel.
  • Lagt inn egenarbeid på montering av OSB plater.
  • Lagt terasse som opsjon.