Isolasjon og rydding på tomta

Nå er snart isolasjon på plass for grunnarbeidet og vi har vært på tomta for å rydde. Dette er en av mange ting vi gjør for å redusere kostnadene med huset. Dette betyr en del turer på tomta for å fjerne avfall, men samtidig er det også fint å ha noe å gjøre på tomta. Det fører til at vi diskuterer løsninger og problemer, men det er alltid lettere å gjøre det når du ser noe fysisk.


Avfall som skal leveres til resirkulering
Man kan nå se den blå isolasjonen som legges rundt hele ringmuren.

Eli rydder 🙂
Nova og Ada har bygd sin eget hus
Gruppeselfie etter endt arbeidsdag!