Planlegging av elektro, sensorer, lys, brann og nettverk

Det å planlegge hvor alt skal være har vist seg å være rimelig vanskelig. Spesielt når man tar i betraktning at mange av kravene som jeg har er litt utenfor den vanlige byggherres krav. Jeg har derfor laget tegninger basert på 2D-tegningene av huset for første- og andreetasje som tar for seg følgende områder:

  • Elektroplan (stikkontakter)
  • Lysplan (hvor skal det være mulig å koble lyspunkter på)
  • Sensorplan (her trekker jeg PoE nettverkskabler med strøm til faste sensorpunkter rundt om i huset)
  • Brannplan (hvor skal det være brannvarslere som trenger fast tilkoblet strøm)
  • Nettverksplan (hvor skal jeg ha nettverkspunkter som skal være koblet i stjerne til teknisk rom)

Jeg har lagt med alle tegnine under her hvis noen har interesse av å se hva jeg har tenkt. Dette kommer sikkert til å endre seg, men dette er altså starten min.

Første etasje brannvarsler
Andre etasje brannvarsler
Hems brannvarsler
Første etasje elektroplan
Andre etasje elektroplan
Hems elektroplan
Første etasje lysplan
Andre etasje lysplan
Hems lysplan
Første etasje nettverksplan
Andre etasje nettverksplan
Første etasje sensorplan
Andre etasje sensorplan
Hems sensorplan