Solceller – erfaringer med Mesolfi og Solartag

Våre erfaringer med solcellekjøp fra Mesolfi og Solartag.

Solcellekjøp er noe av det vanskeligste som jeg har gjort i forbindelse med husbyggingen. Dette har jeg beskrevet tidligere i innlegget: Solceller – Hvordan velge? Her beskrev jeg prosessen med å velge produkt og aktør og at jeg endte på den danske solcelleprodusenten Solartag. Dette var et valg jeg har angret på siden..


Grunnen til at vi valgte Solartag var rett og slett fordi vi kun fant to leverandører av solcelletakstein i Norge som leverte løsninger som passet inn med arkitekturen på huset vårt. Det stod mellom Otovo og deres Sunstyle produkt og Solartag med deres T-Roof produkt. Når vi fikk oppdatert tilbud fra Otovo hadde de redusert effekten på anlegget fra 12,3 til 8,9 kWp noe som ikke var ønskelig fra vår side. Oppsummert endte vi opp med Solartag da vi hadde lest gode ting om de fra deres danske kunder, de leverte et produkt som var installert på mange tak i Danmark og vi fikk et godt tilbud fra de med lovnader om en effekt på 13,53 kWp. Alt så bra ut og dette gledet vi oss til! Dette er altså 1 år siden.

Status i dag er at huset fortsatt står uten solcellepanel, vi har hatt en disputt med Mesolfi (Solartag sin daværende distributør i Norge) og vi vet ikke om vi får montert opp solcellepanelene på taket i det hele tatt. Det er rett og slett en clusterfuck av dimensjoner. Jeg skriver dette innlegget først nå da jeg ønsket at alle skulle få mulighet til å ordne opp i situasjonen, noe som ikke har lykkes, og nå ønsker jeg at alle andre forbrukere i Norge skal få informasjonen som jeg manglet slik at ikke andre går i samme fellen og kjøper noe de kommer til å angre på. Så her er historien om Solartag, Mesolfi, Finn Borg og et solcelleanlegg som vi angrer dypt på at vi noen gang bestilte.

Hvetebrødsdagene

Vi fant Solartag på nettet når vi søkte etter mulige løsninger for solcelletakstein. Jeg sendte da en mail til Solartag som ble besvart av deres administrerende direktør Thomas Pedersen på info@solartag.dk. Han videreformidlet meg til deres norske distributør Finn Borg. Finn Borg tok saken og vi begynte å diskutere et mulig tilbud. Det er ikke noe tvil om at det er mange situasjoner i etterkant som vi ser at alarmklokkene burde ha ringt, men man har jo alltid 20/20 syn i etterkant. Prosessen med tilbud var spesiell, men vi stolte på merket Solartag og tenkte at vi kunne dermed stole på distributøren i Norge. Etter noen runder med oppmåling, diskusjoner med arkitekt osv fikk vi opp et tilbud som var grunnen til at vi valgte Solartag. Det var litt billigere med like god effekt som ISSOL alternativet, men med en mer lokal leverandør enn sørligere i Europa syntes vi dette virket tryggere.

Kontrakten spesifiserte en løsning med Solartag T-Roof, tydelig med Solartag sine logoer og varemerket T-Roof fra Solartag i beskrivelsen av tilbudet. Det største varselssignalet var at det ikke var mulig å bestille uten forhåndsbetale og det var selvfølgelig ikke en god ide å forhåndsbetale dette, men igjen, etterpåklokskap…

Huset sånn som det stod åpent store deler av 2019

Kontraktsignering og varsellamper

Vi signerte altså kontrakten med Mesolfi (et selskap som Finn Borg hadde startet rett rundt dette tidspunktet). Kontrakten tok utgangspunkt i bestillingen vår som var tydelig på at det var et Solartag tak vi hadde bestilt. Vi tenkte ikke så mye over at Finn hadde startet et nytt selskap da vi antok at man måtte ha sitt eget distribusjonsselskap i Norge for å få dette til å fungere og at vi ikke betalte Solartag i Danmark. Penger ble overført og Finn lovet produksjonstid på 6-8 uker. Dette var 28. mars 2019 hvor kontrakten ble signert og betaling overført.

Husbyggingen var forsinket så vi stresset ikke så mye med å få ferdig solcellene. Finn var på tomten et par ganger for å gjøre kontrollmålinger for å sikre at det ble produsert riktig. Så begynte vi etterhvert å etterspørre når det skulle bli ferdig da vi måtte planlegge når stillaset kunne tas ned. Det viste seg at forsinkelsene vi så da bare ble starten på problemene våre…

Tidslinje

 • Uke 11: 15.03.2019 – Tegninger bekreftet av arkitekt 
 • Uke 13: 28.03.2019 – Kontrakt underskrives – kontrakten spesifiserer 8-10 uker etter mottatt betaling, betaling ble utført kort tid etterpå.
 • Uke 20: 14.05.2019 – Forespør første gang om status på bestillingen – svar fra Finn Borg er at han ønsker å snakke på byggeplass
 • Uke 21: 22.05.2019 – Finn Borg er på byggeplass for å gjøre kontrolloppmåling
 • Uke 27: 02.07.2019 – Bekreftelse på at takvinduet er montert sendes over
 • Uke 28: 12.07.2019 – Sender over flere bilder som viser takvinduene og hvordan de er montert.
 • Uke 28: 13.07.2019 – Finn Borg er på besøk og gjør oppmåling
 • Uke 29: 15.07.2019 – Finn Borg sender mail angående mål og sier at du ikke får gjort så mye enda da folk er på ferie.
 • Uke 29: 18.07.2019 – Monteringstidspunkt settes til å være
 • 28-30.8, 4 uker senere enn originalt planlagt. Stillas settes opp igjen for å være klar
 • Uke 33: 12.08.2019 – Jeg bekrefter at det siste vinduet er montert.
 • Uke 34: 25.08.2019 – Jeg får vite av montør at det ikke blir montering.
 • Uke 35: 27.08.2019 – Mail fra Finn Borg med grunnen for at det ikke blir montering, lekasje på fabrikken. Det nevnes 6 ukers leveringstid, men vanskelig å få forstå fra når.
 • Uke 43: Solcellene leveres endelig. But with a twist.
Solcellene er endelig levert

The twist

Jeg fikk informasjon fra min montør om at det var noe som ikke stemte i dialogen med Mesolfi og at de gjentatte forsinkelsene var veldig spesielle. Jeg sjekket dette da opp med Solartag som første kontaktpunkt og det var da at det begynte å bli tydelig hva som hadde skjedd. Finn Borg var ikke lenger deres distributør. Dette åpnet opp en hel eske med skjeletter…

Det viste seg at Finn Borg i Mesolfi ikke hadde bestilt solcelletaket vårt fra Solartag i det hele tatt, men at han hadde startet opp sitt selskap Mesolfi for å samarbeide med en annen solcelleprodusent i Danmark som heter Danish Solar Energy. Her hadde han bestilt opp et tak til meg uten å informere meg om at jeg fikk et annet produkt enn det jeg hadde bestilt. I tillegg hadde han også laget sitt eget monteringssystem som vi skulle være de første til å bruke… Når vi konfronterte Finn Borg med dette nekter han for at dette er noe annet enn det vi har bestilt, selv om kontrakten vår sier spesifikt det trademarkede produktet fra Solartag, at tegningene av systemet vårt som er vedlagt kontrakten er med Solartag logo og at vi aldri på alle mailene eller telefonsamtalene vi har hatt har snakket om en slik endring.

Det er litt som om du går inn i en Volvoforhandler for å kjøpe deg bil, bestiller den og så kommer det et helt annen bil på døren over et halvt år etter planlagt leveransedato. Det blir ikke god stemning av sånt….

Solcellene slik de ser ut

The aftermath

Magefølelsen min var jo at dette var noe som vi satt med sterke kort på. Vi har fått levert en vare som ikke er det samme som vi bestilte og vi har betalt. Finn nekter for dette og det fører til at vi starter prosessen med å finne ut hvordan vi kan gjøre en dårlig situasjon til noe bedre..

Steg 1: Forbrukerrådet. Vi klager til forbrukerrådet, men det viser seg at da solcelletaket er kjøpt samtidig som at vi bygger huset så kan de ikke ta saken for da regnes det som en del av byggeprosjektet. Vi henvises videre til andre instanser som vi ikke kan bruke da Mesolfi ikke er registrert som en bruker av disse meklingstjenestene. Vi mottar også et brev fra advokaten til Mesolfi om at de ikke ser på kravet vårt om heving av kjøpet som legitimt.

Steg 2: Vi vurderer privatrettslig søksmål mot Mesolfi, men etter å ha fått en forespørsel fra Danish Solar Energy om vi kunne returnere deler av taket da Mesolfi ikke hadde betalt sine fakturaer for taket vårt så vi det som sannsynlig at det ikke var mye penger igjen i selskapet til Finn Borg.

Steg 3: Vi kontakter Solartag. Thomas Pedersen hos Solartag er meget interessert i informasjonen og ender opp med å kjøre en sak mot Mesolfi for brudd på patentet T-Roof som tilbudet vårt spesifiserte. Han påstår å ikke ha visst noe om prosessen med Finn Borg selv om Finn Borg var deres distributør på tidspunktet som vi signerte kontrakten. Thomas Pedersen i Solartag holder jeg kontakten med i en periode for å finne ut hva vi kan gjøre med saken. Han virker oppriktig interessert i å hjelpe oss, men da jeg til slutt foreslår en løsning hvor vi kan se om vi kan montere opp solcellene jeg har med Solartag sitt montasjesystem så blir det stille til slutt, og etterhvert svarer han ikke lenger på telefon heller.

Oppsummering

Vi sitter per nå med et montasjesystem som jeg ikke har noe manual på, solcellepaneler som har stått utendørs i lengre perioder (under presenning) og et tak og en fasade som ikke har fått montert på kledning enda. Per i dag er vi usikre på hvordan vi skal få det montert opp da ingen kjenner monteringssystemet til Mesolfi og kan dermed ikke garantere for at det blir tett, noe som er håpløst for oss da vi ikke kan montere opp et tak som lekker. Jeg skriver dette først og fremst for å sikre at andre ikke bruker useriøse aktører for å få montert paneler i Norge og at dere bruker tid på å sjekke referanser. Basically: Ikke gå i samme fellen som vi gjorde…

Har noen andre noen liknende erfaringer med Mesolfi og Solartag så ta gjerne kontakt!

Sånn huset ser ut i dag, minus stillas som vi har tat topp og ned et par ganger..